Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Private donor
Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Fondsen en Stichtingen

Fondsen en Stichtingen

Dankzij financiële bijdragen van fondsen en stichtingen kunnen onze bijzondere tentoonstellingen en speciale programmering worden gerealiseerd voor een breed en divers publiek. 

Daarnaast is de steun van fondsen en stichtingen een pilaar onder ons beeldende kunsteducatie programma voor kinderen. Zo komen jaarlijks veel van de in totaal 10.000 kinderen voor het eerst van hun leven in aanraking met een kunsttentoonstelling. De basis is tweeledig: niet alleen ervaren maar daarnaast zelf aan de slag gaan in de ateliers. Kunst en cultuur wordt zo iets van henzelf, door henzelf beleefd en gemaakt. In een samenleving die steeds meer wil investeren in kansengelijkheid is dergelijk onderwijs van onschatbare waarde.

Dit alles kan alleen mogelijk worden gemaakt met support van fondsen en stichtingen. Elke ondersteuning is dan ook zeer welkom, groot of klein, eenmalig of meerjarig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Thierry Jacobs, +31 (0)623793328, t.jacobs@hartmuseum.nl


Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel
Het museum is een Culturele ANBI
Nalaten
Wij bedanken

Hermitage is H'ART Museum

Great art sparks hearts