Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Private donor
Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Fondsen en Stichtingen
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel
Het museum is een Culturele ANBI
Nalaten

Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan ons museum. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons. Als stichting met ANBI-status is het museum namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren:

Erfstelling
Door middel van erfstelling – benoeming van de Hermitage Amsterdam bij testament tot (mede-) erfgenaam – ontvangt de Hermitage Amsterdam een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. U kunt de Hermitage Amsterdam erfgenaam maken naast uw kinderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. 

Legaat
Als u ons niet tot erfgenaam wilt maken, maar toch in uw testament wilt opnemen, kunt u de Hermitage Amsterdam tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan de Hermitage Amsterdam. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Meer informatie of een afspraak maken?

Lisanne Beute, +31 (0)6 31777338, l.beute@hermitage.nl 

Wij bedanken

Hermitage is H'ART Museum

Great art sparks hearts